Συναντήστε νέους καρδιολογους

Οι ομάδες, EACVI club 35 και ESC - cardiologists of tomorrow είναι ένα δυνατό χαρτί για κάθε νέο καρδιολόγο.

Επόμενες εκδηλώσεις